බන්දුලගේ අපුරු කවිය

පසුගියදා පැවති රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය සම්මාන උළෙලට සහබාගි වූ බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා අපුරු කවියක් තම කතාවේදී කිව්වා.

උමතුසන් වරුසාව එනවා
උමතුසන් වරුසාව එනවා
තෙමෙ
අය ඒ මහා වැස්සට
සිහි විකල් වී පරල වෙනවා
පිස්සන් රජ උනත් එකයි
රජුන් පිස්සෝ උනත් එකයි
කාගේ ගැණු කාට ගියත්
අපේ නමට ලැබෙයි ළමයි 


එයට අදාල වීඩියෝව

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...