චාමර කපුගෙදර යුගදිවියට

කපුගෙදර - තමාරා අතිනත ගත් දා


ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක චාමර කපුගෙදර පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා තමාරා ඩිරේක් සමග විවාහ දිවිය එළඹුණා. නිසා. විවාහ උත්සවය පැවැත්වුණේ වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලයේදීයි

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...